آیا درصورت بد بودن آب و هوا تور لغو می گردد؟

درصورت نامساعد بودن شرایط جوی به صورتی که برگزاری تور امکان پذیر نباشد ، تور به زمان دیگری موکول شده و مراتب به مسافران اطلاع رسانی خواهد گردید.