آیا باید از رسید رزرو اینترنتی پرینت گرفته و ارائه دهیم؟

خیر ، لزومی به این کار نیست اما گرفتن پرینت و نگه داشتن آن نزد خود برای جلوگیری از مشکلات احتمالی توصیه می گردد.