آیا ثبت اطلاعات برای بیمه الزامی است؟

بله ، ثبت اطلاعات شما برای انجام امور بیمه الزامی است و در صورتی که اطلاعات خود را در صفحه “ثبت اطلاعات بیمه” که از منوی بالای سایت در دسترس است ، ثبت ننمایید ، سوبرا هیچ مسئولیتی در راستای بیمه نمودن شما نخواهد داشت