منطقه حفاظت شده پروند در موقعیت جغرافیایی N3553 E5700 در استان خراسان رضوی واقع است. منطقه حفاظت شده ‘پروند’ با وسعت ۱۶ هزار و ۹۰۰ هكتار در ۷۵ كیلومتری جنوب غربی شهرستان سبزوار و در بخش روداب واقع است.